Ruskonsulent / sykepleier imot LAR-brukere i Rusteamet

Rekrutterer
Skedsmo kommune
Sted
Skedsmo, Akershus
Publisert
15. mai 2019
Frist
2. juni 2019
Ref
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Konsulent
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune. Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte medarbeider.

                                               

Ruskonsulent / sykepleier imot LAR-brukere i Rusteamet

Avdeling psykisk helse og avhengighet har ledig stilling som ruskonsulent. Avdelingen har fokus på forebygging, stabilitet, iverksettelse av behandlingsforløp, rehabilitering og skadereduksjon. Det er viktig for oss å skape motivasjon for endring av egen livssituasjon, og styrke den enkeltes ansvar for eget liv. Vi samarbeider tett med andre kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten.

Den ledige stillingen er organisert i rusteamet og har sammen med to andre konsulenter helhetlig oppfølgingsansvar for LAR brukere. Stillingen videreføres inn i Lillestrøm kommune fra 01.01.2020 i Seksjon avhengighet.

Arbeidsoppgavene vil bestå i kartlegging av brukers situasjon, samtaler/støttesamtaler, råd og veiledning, praktisk hjelp i hverdagen, eksponeringstrening, nettverksbygging, henvisning til rehabilitering/avrusning, i institusjoner / spesialisthelsetjenesten, vurdering og iverksetting av tvangsvedtak, håpsformidling og pårørendeoppfølging.

Det kan være aktuelt å utvikle gruppevirksomhet innenfor aktuelle områder, og delta som kursholder i eksisterende gruppevirksomhet i avdelingen. Arbeidstiden er hovedsakelig på dagtid. Det kan være aktuelt med noe arbeid på kveld.

Vi har lokaler i Stillverksveien i Lillestrøm, der avdelingen har samlokalisert sine tjenester innen fagområdet, herunder psykisk helseteam, Rop-team, boveiledertjenesten, ambulerende team og ressurssenteret.

Krav til kompetanse

 •  Sykepleier / treårig relevant høyskoleutdanning på bachelornivå.
 • Tilleggsutdanning innenfor rus og eventuelt psykiatri vil bli vektlagt
 • Relevant arbeidserfaring med målgruppen fra kommune eller spesialisthelsetjeneste, spesielt rettet imot oppfølging av LAR- brukere. I særlige tilfeller der søker har bred og relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, kan kravet fravikes
 • God kjennskap til saksbehandling, aktuelle lovverk og retningslinjer i hjelpeapparatet, samt opp imot spesialisthelsetjenesten og andre behandlingsinstitusjoner, samt kjennskap til offentlige tjenester.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Grunnet målgruppens karakter er personlig egnethet meget sentralt.      Tilfredsstillende politiattest framvises før tiltredelse.                                                                                                                                                                  

Vi ønsker oss en medarbeider som;

 • Er en drivende dyktig person med engasjement, pågangsmot, menneskekunnskap og solid fagkompetanse, med gode kommunikasjonsevner.
 • Er fremoverlent, selvstendig, utholdende, utadvendt og har godt humør
 • Trives med variert arbeidssted, både på kontor, ambulerende og hjemme hos klienten
 • Er initiativrik med stor interesse for fagutvikling, og ønsker å være med på å videreutvikle eksisterende tiltak
 • Som holder fast ved langsiktige mål og som tåler å stå i utfordringene på veien dit
 • Er fleksibel, og tåler en viss grad av uforutsigbarhet, og kan ta i et tak der det trengs
 • Er kreativ og finner smarte strategier i samarbeid med klienter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Kunne brette opp armene og jobbe med praktisk bistand om det trengs.

Vi tilbyr                                                                                                                      Lønn etter avtale, et levende fagmiljø for faglig og personlig utvikling, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste og aktivt bedriftsidrettslag. Stillingen er fast.

Søknad sendes                                                                                                      Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke "søk" knappen. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktperson                                                                                                          Per-Arthur Taugard, Avdelingsleder, mobil: 404 67 114                                    Linda Årnes Gulbrandsen, Avdelingssjef, mobil: 957 35 578

Lignende jobber

Lignende jobber