Avdelingsleder ved operasjonsavdelingen, Kirurgisk divisjon - Akershus universitetssykehus HF

Sted
Lørenskog (Kommune), Akershus
Publisert
16. mai 2019
Frist
12. juni 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Operasjonsavdelingen organiserer operasjonsaktiviteten ved Sentraloperasjonsavdelingen, som har 14 operasjonsstuer. Operasjonsavdelingen driftes med elektiv kirurgi og akutt kirurgi med døgndrift, og gir service til de kirurgiske fagene organisert i kirurgisk divisjon: gastrokirurgi, urologi, kar/thorax kirurgi, bryst-endokrinkirurgi, ØNH kirurgi og noe plastikk-kirurgi, samt til Ortopedisk klinikk og til Kvinneklinikken.

Det er ca 80 operasjonssykepleiere og 30 renholdere ansatt i avdelingen, og det er et nært samarbeid med anestesisykepleierne som er ansatt i anestesiavdelingen.  

I operasjonsavdelingen foregår det avanserte kirurgiske, ortopediske og gynekologiske inngrep inklusive robotassistert kirurgi innen urologi, lungekirurgi, gynekologi og gastrokirurgi, samt at det er en intervensjonsstue for stentgraftbehandlig og andre kombinerte prosedyrer. Det er etablert et driftsråd for operasjonsavdelingen, der avdelingsleder inngår sammen med koordinerende overlege kirurgi, seksjonsansvarlig anestesilege og ledende anestesisykepleier.  

Vi tilbyr en spennende lederrolle, med stort handlingsrom og påvirkningsmuligheter.  

Vi søker en engasjert, motiverende, tydelig og samlende leder som liker å jobbe målrettet og strategisk for å skape resultater sammen med sine medarbeidere. Som avdelingsleder for operasjonsavdelingen vil du ha et overordnet ansvar for en avdeling med høyt kompetente medarbeidere. Du vil ha ansvar for å utvikle avdelingen både faglig og administrativt, slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier.

Gjennom helhetlig og strategisk tenkning, operasjonskompetanse, og fagforståelse, vil du legge til rette for gode beslutningsprosesser og ta medansvar for krevende prioriteringer. Akershus Universitetssykehus ønsker å videreutvikle og styrke sin universitetsfunksjon, og som avdelingsleder har du ansvar for å legge til rette for og videreutvikle også forskning og undervisning.  

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med vekt på fag, kvalitet og kvalitetsforbedring
 • Ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet i avdelingen
 • Deltagelse i kirurgisk divisjons ledergruppe og medansvar for kirurgisk divisjon
 • Sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper og godt arbeidsmiljø
 • Sikre god spesialistutdanning og forskningsaktivitet
 • Bidra til pasient- og brukerfokus i tjenesteutviklingen

 
Kvalifikasjoner

 • Operasjonssykepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning og erfaring
 • Erfaring fra og interesse for ledelse, formell lederkompetanse vil være en fordel
 • Erfaring med arbeid med mål- og resultatstyring og dokumenterte resultater
 • Kunnskap om målrettet pasientsikkerhet og HMS arbeid
 • Erfaring fra og innsikt i sammensatt kirurgisk virksomhet og logistikk

 
Personlige egenskaper

 • Ønske om og motivasjon for å være leder
 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse, samhandling og motivasjon i en kunnskapsbedrift
 • Evne til å løse mellommenneskelige utfordringer
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og god til å jobbe i team
 • Tydelig kommunikasjon av faglige visjoner og retninger
 • God organisasjonsforståelse, med evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet God gjennomføringsevne, resultat og løsnings-orientert
 • Budsjett- og økonomiforståelse

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt    

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling i moderne sykehus, med mulighet for stor påvirkning av avdelingens og divisjonens utvikling
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester
 • Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, mulighet for bolig og barnehageplass

For ytterligere informasjon kontakt Anne Karin Lindahl Direktør kirurgisk divisjon 93011169, eller vår rådgiver hos Headvisor AS, Per Inge Hjertaker tlf. 91729682 per.hjertaker@headvisor.com

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 12. juni.

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår ledestjerne.

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for opptaksområdet på nær 570.000 innbyggere.

Divisjonen organiserer alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet og også Palliativt senter.

Søknadsfrist: 12.06.2019 Sted: Lørenskog

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår ledestjerne.

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for opptaksområdet på nær 570.000 innbyggere.

Divisjonen organiserer alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet og også Palliativt senter.

Lignende jobber

Lignende jobber