Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (helsesykepleie)

Rekrutterer
NTNU
Sted
Ålesund (Kommune), Møre og Romsdal
Publisert
23. mai 2019
Frist
24. juni 2019
Sektor
Stat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis / universitetslektor i helsevitenskap (helsesykepleie). 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Ålesund. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/iha. Arbeidssted vil også være i Ålesund.

 Arbeidsoppgaver

I stilling som førsteamanuensis:

 • Faglig ansvar innen fagområdet sykepleie/helsesykepleie sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte
 • Veiledning og undervisning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • Deltakelse i administrativt arbeid
 • Stillingen vil ha et særskilt ansvar for forskning og undervisning innen helsefremmende og forebyggende arbeid

I stilling som universitetslektor:

 • Undervisning og veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet sykepleie/helsesykepleie sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte
 • Deltakelse i administrativt arbeid
 • Stillingsinnehaveren vil ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt
 • Stillingen vil ha et særskilt ansvar for undervisning innen helsefremmende og forebyggende arbeid

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år eksklusive lovfestede permisjoner.

Universitetslektor:

Ved ansettelse som universitetslektor kreves det høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevant yrkespraksis. I tillegg kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Andre kvalifikasjoner som gjelder begge stillingskategoriene:

 • Søkere må ha utdanning som helsesykepleier (helsesøster) og klinisk praksis som helsesykepleier i kommunehelsetjenesten.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent pedagogisk utviklingsprogram i løpet av to år etter tiltredelse.

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen. NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Ved ansettelse som universitetslektor i stillingen vil det senere være mulighet å søke opprykk til førstelektor.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis kode 1011 lønnes normalt fra brutto kr. 565 000,- til kr. 695 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr. 470 000,- til 586 500,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Om søknaden

Søknader med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge (IDsøk 170014) innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger.

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen må komme frem i søknaden. Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

Når søknadsfristen er nådd, vil en sakkyndig komite evaluere søknadene. Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi særlig menn til å søke.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Professor/Instituttleder Svanhild Margrethe Arentz Schønberg , tlf. 73 41 27 99, svanhild.schonberg@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til: HR-rådgiver Marta Aandahl, tlf. 90553511, e-post marta.aandahl@ntnu.no

Søknadsfrist: 24.06.2019

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.