Fagutviklingssykepleier

Rekrutterer
Vestre Viken HF
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
24. mai 2019
Frist
16. juni 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Barne- og ungdomsseksjonen i Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, dekker befolkningen i hele Buskerud, deler av Vestfold og Oppland, samt Asker og Bærum. Befolkningsgrunnlaget er på 430 000.

Avdelingen er blant landets største  barne- og ungdomsavdelingen regnet ut fra befolkningsgrunnlaget. Barne- og ungdomsseksjonen har eget barnemottak for pediatriske barn, observasjonsenhet, barneovervåkning og sengeenhet.

Pasientgruppen består av barn med medisinske, kirurgiske og ortopediske diagnoser, samt ØNH, øye og barne- og ungdomspsykiatri. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Deltar i målsettingsarbeid
 • Fremmer utvikling av faglig identitet og kompetanse i seksjonen
 • Fremmer kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
 • Er førende i arbeidet med kontinuerlig forbedring på seksjonen
 • Tilrettelegger og planlegger undervisning på fagdager etter seksjonens og personalets behov. Teoretisk og praktisk
 • Tilrettelegger og planlegger undervisning etter seksjonen og personalets behov. Teoretisk og praktisk
 • Utvikler og følger opp nyansattprogram
 • Utvikler og følger opp kompetanseplan for sykepleiere og barne- og hjelpepleiere i nært samarbeid med avdelingssykepleier 
 • Utarbeider og oppdaterer prosedyrer
 • Sørger for implementering av rutiner og prosedyrer i samarbeid med avdelingssykepleier
 • Opplæring og oppfølging av de ansatte i rett bruk av sykepleiedokumentasjon
 • Organiserer  og sørger for gjennomføring av obligatoriske sertifiseringer og kurs som feks MTU, Brannvern, BHLR, DHLR, legemiddelhåndtering i samarbeid med avdelingssykepleier
 • Motiverer postens ansatte til å holde seg faglig oppdatert, og stimulerer til deltagelse på interne og eksterne kurs etter postens opplæringsplan
 • Har ansvar for organisering og oppfølging av studenter, elever og hospitanter. Utnevner og følger opp kontaktpersoner
 • Holder seg faglig oppdatert og deltar på kurs og undervisning som har relevans for stillingen
 • Utfører delegerte arbeidsoppgaver fra avdelingssykepleier
 • Deltar på planlagte møter, ivaretar og fremmer godt samarbeid
 • Stedfortreder for avdelingssykepleier, etter avtale

I utgangspunktet 100% stilling, men med mulighet for å evt. kunne jobbe 50% som fagutviklingssykepleier kombinert med turnusarbeid.  
 

Kvalifikasjoner

Vi søker barnesykepleier/sykepleier med minimum 2 års klinisk erfaring fra arbeid på barneavdeling. Annen relevant spesialutdanning kan være aktuelt.

Vi ønsker en faglig engasjert medarbeider. Du bør synes det er spennende å arbeide i et kreativt fagmiljø hvor pasientens og familiens behov vil være styrende for drift og organisering. Fagutviklingssykepleier har en viktig rolle i arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. Du vil arbeide i team med seksjonens avdelingssykepleier og fagutviklingssykepleiere, samt samarbeide med Barne- og ungdomsavdelingens øvrige team av fagutviklingssykepleiere og rådgiver  for fag og pasientsikkerhet. 

 • Ønskelig med relevant spesialutdanning og mastergrad
 • Interesse for fagutvikling og undervisning er en forutsetning, samt evne til å synliggjøre faglig standard som utgjør ansvarlig og forsvarlig sykepleietjeneste
 • Gode IT-kunnskaper 

 Egnethet for stillingen vektlegges

 

Kontaktinformasjon

Margrethe J. Solbraa-Bay
Avdelingssykepleier
32 80 31 21
sbsoma@vestreviken.no

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

 

                

Lignende jobber

Lignende jobber