Sykepleier/spes.sykepleier

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
27. mai 2019
Frist
30. juni 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Voksenpsykiatrisk avdeling har to ledige stillinger til sykepleier / spesialsykepleier
 
Ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Voksenpsykiatrisk avdeling er det ledig to  faste 100 % stillinger til sykepleier / spesialsykepleier, todelt turnus og arbeid hver 3. helg.  
   
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.
 
Akuttpsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet med ansvar for alle øyeblikkelig hjelp innleggelser i Diakonhjemmet sektor.
 
På grunn av arbeidets art og sammensetning av personalgruppe oppfordres mannlige sykepleiere til å søke.
 
Vi samarbeider nært med andre sykehus og med egen alderspsykiatriskavdeling og BUP-Vest, samt bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.
 
Fagmiljøet ved Voksenpsykiatrisk avdeling er aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Interesse for sykepleie til med pasienter med alvorlig psykisk lidelse i akuttfase er en forutsetning.  
  • Vi vektlegger faglig engasjement, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Godt tverrfaglig miljø 
  • Høy faglig kompetanse 
  • Veiledning /undervisning 
  • Medarbeidersamtale  
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.   

Innholdet i CV må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

 

Kontaktinformasjon
Henning Meling
Enhetsleder
22 02 98 00
22 02 98 15

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Lignende jobber

Lignende jobber