PhD Stipendiat innen intensivsykepleie

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
12. juni 2019
Frist
19. juni 2019
Sektor
Helseforetak
Arbeidsfelt
Stipendiatstilling
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Deltid

Vi har ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen fagområde intensivsykepleie og funksjonsnivå etter intensivmedisinsk behandling. Prosjektet vil undersøke selvrapportert funksjonsnivå inntil ett år etter innleggelse på intensivavdeling. Inkludering av pasienter til studien er i gang, og stipendiaten vil inngå i en gruppe med to andre stipendiater (intensivsykepleiere).

Stillingen finansieres av Avdeling for Forskning og Utvikling ved Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus. Det er ønskelig at stillingen kombineres med annen stilling (50 %) ved en av intensivseksjonene ved OUS. Dersom søker er ekstern, må det påregnes en periode med full stilling ved aktuell intensivseksjon for å oppnå optimal funksjonsdyktighet før overgang til redusert klinisk stilling. Det er også ønskelig med fleksibel turnusplanlegging i forhold til forskningsaktivitet og behov i klinikk. Stillingen er ledig fra 1. Juli 2019, og det er ønskelig med oppstart fra medio August 2019.

Avdeling for Forskning og Utvikling har et aktiv forskningsmiljø med mange doktorgradsstipendiater, post doktorstipendiater og professorer. Vi har et dynamisk forskningsmiljø og stipendiaten vil også bli tilknyttet en forskningsgruppe.
 

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten må søke opptak på PhD programmet på Universitetet i Oslo og følge normal progresjon der (3 år (fulltid) eller 6 år i 50 % stilling). Arbeidet i studien vil bestå av datasamling på ulike intensivavdelinger ved Oslo Universitetssykehus, primært ved Ullevål. Det innebærer både inkludering av pasienter, innsamling av kliniske data, samt oppfølging av data. Etter avsluttet datasamling vil arbeidet primært bestå av analysering og presentasjon av data (publisering av vitenskapelige artikler).

Søker bes legge ved CV med eventuell publikasjonsliste, samt 1-2 sider som beskriver deg selv, motivasjon for å søke, og hvorfor du vil være egnet til denne stilling. Et anbefalingsbrev fra leder eller annen relevant fagperson, dersom mulig, samt navn på to referanser. Protokoll er allerede skrevet for dette stipendiatet, men det vil være mulig å gjøre mindre endringer for den som blir ansatt.


Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i intensivsykepleie, fysioterapi, eller annen relevant fagdisiplin
 • Tilfredsstille karakterkravet for å søke opptak ved PhD programmet ved UiO, Medisinsk Fakultet
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig     
   

Personlige egenskaper

 • God evne til å samarbeide
 • Selvstendighet og problemløsende
 • Nøyaktighet
 • Evne til å vise fleksibilitet med tanke på arbeidstid       


Vi tilbyr

 • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig veiledningsgruppe
 • Samarbeid med andre stipendiater i samme prosjekt     


Kontaktinformasjon

Kristin Hofsø
Førsteamanuensis/Post Doktor
99544509
kristin.hofso@ldh.no

Leiv Arne Rosseland
Professor/Avdelingsleder
lrossela@ous.hf.no  
 

Arbeidssted

Ullevål Sykehus, 0450 Oslo

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Lignende jobber

Lignende jobber