Seksjonskonsulent - ARA Konnerud

Rekrutterer
Vestre Viken HF
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
28. juni 2019
Frist
5. september 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vi er en del av avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. Avdelingen består av 5 seksjoner (ca. 141 årsverk) spredt beliggende innen sykehusområdet og tilbyr avgiftning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

ARA Konnerud tilbyr behandling til mennesker med alvorlig rusavhengighet. Behandlingstilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn og par, samt at det er mulighet for soning i behandling gjennom straffegjennomføringslovens § 12. Seksjonen har i alt 12 behandlingsplasser og er tverrfaglig bemannet med ca. 25 årsverk. Hos ARA Konnerud vil du arbeide i team med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, psykolog/psykologspesialist og lege.

ARA Konnerud ligger sentralt plasser på Konnerud 10 minutter fra Drammen sentrum. Seksjonen ligger vegg i vegg med Drammen DPS, og har Konnerudmarka som nærmeste nabo.  
 

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortreder i seksjonsleders fravær.
 • Med delegert myndighet fra seksjonsleder, ansvarlig for å administrere seksjonens personalressurser innenfor de til enhver tid gitte rammer som er gjeldende for ARA Konnerud.
 • Samarbeide med seksjonsleder og teamleder for å legge til rette for og optimalisere seksjonens behandlingstilbud, bemanning og arbeidsmiljø ved ARA Konnerud.
 • Gi råd til seksjonsleder om driftsmessige spørsmål
 • Kontinuerlig vurdere bemanningsbehov i samråd med seksjonsleder
 • Oppfølging i personalportal, fakturasystem, GAT og andre systemer  
 • Oppfølging og utarbeidelse av prosedyrer ved seksjonen
 • Bistå i opplæring av nyansatte
 • Veilede medarbeidere
   

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis sykepleier eller vernepleier
 • Videreutdanning i psykiske helse/ rus er ønskelig
 • Videreutdanning i ledelse er ønskelig  


Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert og målrettet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement og interesse for rusbehandling
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ønskelig med erfaring med GAT, DIPS, Personalportalen og andre systemer


Vi tilbyr

 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø 
 • En aktiv og positiv arbeidsplass 
 • Stor bredde i faglige utfordringer 
 • God opplæring og tett oppfølging 
 • Involvering og medvirkning  
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff og tidligere arbeidserfaring 
 • Et godt miljø med mange hyggelige kollegaer 
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser på Konnerud

Ved intern rekruttering kan vikariater bli ledig.


Kontaktinformasjon
Jonas Kuvene Nilsen
Seksjonsleder
48022629
jonnil@vestreviken.no


Arbeidssted
Torsbergveien 20,
3032 Drammen
Norge


Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

 

 

Lignende jobber

Lignende jobber