Konsulent administrasjon

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
2. juli 2019
Frist
12. juli 2019
Sektor
Helseforetak
Arbeidsfelt
Administrasjon, Konsulent
Jobbtype
Engasjement, Vikar
Arbeidstid
Heltid

Sentralt henvisningsmottak(SHM)  har ledige et svangerskapsvikariat som konsulent administrasjon i 100% stilling fra og med 01.09.2019 evt. oppstart etter avtale med leder.

Vi søker etter medarbeider som er strukturert, nøyaktig og glad i å jobbe kontorfaglige. 

SHM er organisatorisk plassert i Oslo Sykehusservice(OSS). Seksjonen har en sentral plass i den kontorfaglige bearbeidingen av henvisninger/pasientrettet dokumentasjon som kommer inn til Oslo universitetssykehus (Ous). Seksjonen har ansvar for at dokumentasjon blir lest, registrert, skannet og importert til en av 55 avdeling i Ous idet pasientadministrativte systemet - DIPS. Ved ledig, fast stilling i seksjonen kan det være mulig å gå over i fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Ditt virkeområde vil være i Sentralt henvisningsmottak (SHM)
 • Du vil arbeide kontorfaglig med mottak av dokumentasjon som kommer inn til SHM - pr. post, elektroniske henvisninger/dokumenter og CD. Dette blir importere til  riktig avdelingshenvisningsmottak i Ous. Den pasientrettede posten skal leses, gjennomgåes og kvalitetsikres på en faglig forsvarlig måte før den registreres og skannes inn i DIPS. Dette krever god medisinfaglig kunnskap. Til dette må du bruke de internt utarbeidede kvalitetssikringsdokumentene som finnes i elektronisk håndbok på nivå 1 og 2.
 • Logistikk og kvalitetsikring står helt sentralt i vårt arbeid slik at henvisninger/tilhørende dokumentasjon kommer raskt og riktig fram i sykehuset. For å oppnå dette vil du ha et nært samarbeid med dine kollegaer, avdelingsvise henvisningsmottak og fagansvarlig i Sentralt henvisningsmottak . 
 • Du bør ha gode IT og norsk kunnskaper. 
 • Du vil yte service og bruke din helsefaglige kompetanse ut mot helsepersonell i og utenfor Ous for å kvaitetsikre henvisningsrutiner. 
 • Forefallende kontorarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra pasientrettet kontorfaglig arbeid, gode kunnskaper i medisinsk terminologi eller arbeid i klinisk avdeling er å foretrekke. Er du god til å lese/forstå henvisninger/dokumenter er det en fordel men kan fravikes ved andre kvalifikasjoner/vurderinger.
 • Utdanningsretning innen helsefag. Har du bachelor i helsefag må du gjerne søke. 
 • Helsepersonell med erfaring i pasientadministrativt arbeid, klinisk erfaring, koordinering og logistikk vil være å foretrekke, men alle med relevant erfaring fra sykehus/helsesektor er velkommen til å søke
 • Meget gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig.
 • Gode it-kunnskaper - fortrinnsvis i pasientadministrativ DIPS og elektronisk pasientjournal. 
 • Fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og tåle  stort arbeidspress 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, ansvarsbevisst.
 • Fokus på kvalitetsikring av arbeidet
 • Tilpasningsdyktig, informasjonssøkende og endringsvillig. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Lun humor og godt humør verdsettes
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver 
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift 
 • Fleksibel arbeidstid
 • SHM har et eget opplæringsopplegg med tett oppfølging fra fagansvarlig og tildelt mentor.


Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.
Dokumenter knyttet til utdanning og arbeidserfaring skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakt til aktuelle kandidater per e-post.
 

Vikariat
Startdato: 02.09.2019
Sluttdato: 02.10.2020
 

Kontaktinformasjon
Liv Hilde Hole
Seksjonsleder
 90574979
 lho@ous-hf.no
 

Arbeidssted
Forskningsveien 2a,
Bygg A, 2. etg,
0450 Oslo