Psykiatrisk sykepleier/avdelingskoordinator

Rekrutterer
Modum Bad
Sted
Modum, Buskerud
Publisert
5. juli 2019
Frist
5. august 2019
Sektor
Privat
Kategori
Leder, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved Avdeling for familiebehandling er det ledig 100 % fast stilling for psykiatrisk sykepleier med koordinatoroppgaver i avdelingen.

Tiltredelse 01.10.19.

Behandlingstilbudet er del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er rettet mot par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykisk lidelser hos en eller flere parter. Innleggelse tar utgangspunkt i de voksnes problematikk. Avdelingen har innlagt 9- 10 par eller familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole. 

Behandlingsmodell

Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming som inkluderer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte og systemiske tilnærminger.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, uttrykksterapi, trim og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet

Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og et tverrfaglig behandlingsteam.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte og bistå avdelingens ledergruppe når det gjelder koordinering av oppgaver i avdelingens behandlingsramme
 • Være del av avdelingens Inntaksteam, og delta på utredningssamtaler/opphold
 • Særskilt ansvar for oppfølging av medikamenthåndtering

Profil

Vi søker en engasjert og dyktig person med gode samarbeidsevner. Du må være systematisk, ryddig og løsningsorientert. Det legges vekt på arbeidserfaring og personlig egnethet. Den som tilsettes vil ha mulighet til å være med på å forme stillingen. 

Vi kan tilby  

 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte og treningsrom 

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.  

Mer informasjon

Kontaktperson:

Avdelingsleder Bente Barstad på tlf. 918 49 236 

Søknadsfrist: 05.08.19.

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no.  

Lignende jobber

Lignende jobber