Stomisykepleier

Sted
Tønsberg (Kommune), Vestfold
Publisert
6. august 2019
Frist
15. september 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Kir 2A Gastro-Bryst er en sengepost med 25 kirurgiske senger, fordelt mellom ø.hjelp og planlagt innleggelse/behandling. 

Stomisykepleierstillingen er p.t fordelt 50% på stomipoliklinikk og 50% på sengepost.

Arbeidsoppgaver

 • Som stomisykepleier vil oppgavene variere fra poliklinisk pasientoppfølging til tilsyn på andre seksjoner, samarbeid med preoperativ poliklinikk og undervisning.
 • På sengepost inngår stomisykepleier i drift. Vi har egne stomidager i seksjonen for oppfølging av inneliggende pasienter. Opplæring og veiledning av ansatte er i tillegg en viktig oppgave.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning innen stomisykepleie.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Fleksibel.
 • Strukturert.
 • Nøyaktig.
 • Pasientorientert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr

 • Godt opplæringsprogram, fagdager inkludert i turnus.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning  

Kontaktinformasjon
Anne Ruth Skagestad
Seksjonsleder
+4748005231


Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens allè 17,
3116 Tønsberg
Norge
 

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Vil du vite mer om Vestfold? www.visitvestfold.no

Lignende jobber

Lignende jobber