Ledig stillingar for sjukepleiar, Eining for pleie- og omsorgstenester Vikane området

Sted
Stryn (Kommune), Sogn og Fjordane
Publisert
7. august 2019
Frist
16. september 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Eining for pleie- og omsorgstenester område Vikane har ledig 2 stillingar som sjukepleiar frå 01.09.2019.

 • 100% fast stilling heimesjukepleien, turnusarbeid og arbeid 3. kvar helg
 • 100% vikariat institusjon for perioden 01.09.19 - 31.08.19, turnusarbeid og arbeid 3. kvar helg

Når du søkjer kan du gjerne oppgje kva stilling du ønskjer.

 

Arbeidsområde:

Sjukepleiefagleg ansvar- og arbeidsoppgåver innan:

 • Pleie-, omsorg- og rehabilitering av eldre i institusjon

 • Pleie-, omsorg- og rehabilitering av brukarar i brukar sin heim  

 

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar.

 • Evne til å vise omsorg, empati og respekt

 • Samarbeidsevne

 • Datakunnskap

 • Førarkort for bil, disponere bil (gjeld stillinga i heimesjukepleien)

 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • Utfordrande arbeid

 • Tenester i utvikling

 • God pensjonsordning

   

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter avtale

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato

 • Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Tiltreding: 01.09.2019
 

Kontaktpersonar:

Grethe Grøsvik Hilde
tlf: 57873552

  Heimeside:
stryn.kommune.no   Adresse:
Tonningsgata 4 6783 Stryn