Behandlingshjemskonsulent

Rekrutterer
Bufetat
Sted
Skedsmo, Akershus
Publisert
15. august 2019
Frist
10. september 2019
Sektor
Stat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Om stillingen

Barne,- ungdoms- og familieetaten, region øst skal etablere et nytt TFCO-team med kontor på Lillestrøm, og søker derfor etter en behandlingshjemskonsulent. Stillingen er fast 100 % og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Rekruttering, intervjuer og seleksjon av behandlingshjem til TFCO
 • Opplæring av behandlingshjem
 • Deltakelse på veiledningsgrupper for behandlingshjem
 • Daglig kontakt med behandlingshjem i TFCO for innhenting av informasjon om ungdommens atferd og oppfølging av hjemmene. Tett kommunikasjon og samarbeid med behandlingsleder rundt situasjonen i behandlingshjemmene og hvordan hjemmene skal følges opp
 • Praktisk oppfølging av behandlingshjemmene, bl.a. i forhold til offentlige systemer
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver
 • Alt arbeid skal skje etter TFCO sine behandlingsprinsipper og praksis, og i samarbeid med behandlingsleder

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves fullført utdanning fra høyskole/universitet, minimum bachelor grad eller 180 studiepoeng innen relevante fagområder.
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning.
 • Erfaring fra arbeid med fosterbarn og/eller fosterfamilier vil bli vektlagt. Søkere kan gjerne ha erfaring som fosterforelder.
 • Kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori vil bli vektlagt.
 • Erfaring med undervisningsarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper

Søkere må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, være målrettet, systematisk, god på koordinering og forholde seg til store mengder informasjon, og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Stillingen vil i særlig grad kreve gode samarbeidsegenskaper. En forutsetning for arbeidet er ønske om og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver p.t. kr 488 000 til 605 500 pr år, (ltr 55-67) eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, p.t. kr  til kr 552 800 - 691 400 pr. år (ltr 62-74). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Det gis gode muligheter for personlig og faglig utvikling

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region øst, Behandling for ungdom.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for stillingen:
Mette Bengtson, avdelingsdirektør Bufetat, region øst, tlf 92 48 90 19, e-post mette.bengtson@bufetat.no
Kharim Lekhal, Behandlingsleder TFCO, tlf 466 16 749, e-post kharim.lekhal@bufetat.no
Rebecca Ervik-Jeannin, spesialrådgiver, NUBU, tlf 94 86 68 57, e-post: r.j.ervik-jeannin@nubu.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på Jobbnorge.no (ID: 173829)

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Se www.nubu.no og www.TFCOregon.com for mer informasjon om TFCO.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Vil du være med?

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.