fbpx Vår satsing på psykisk helse gir også sykepleiere et løft Hopp til hovedinnhold

Vår satsing på psykisk helse gir også sykepleiere et løft

Bildet viser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sykepleiere er den største personellgruppen i psykisk helsevern. De er også helt sentrale i arbeidet med å bygge opp lavterskeltilbudet for personer med psykiske plager og lidelser i kommunene.

Vi har lagt frem ny opptrappingsplan som skal peke retning for hele psykisk helsefeltet i ti år framover. Målene er klare: Flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal være lett tilgjengelig der det trengs, når det trengs. For å få til dette er vi helt avhengige av sykepleiere.

Sykepleiere er ettertraktet arbeidskraft og dessverre også en mangelvare. Det betyr at vi må bruke ressursene våre riktig. Vi må lykkes bedre med forebygging, vi må organisere vår felles helsetjeneste bedre, ta i bruk kunnskapsbaserte metoder og teknologi, og vi må sørge for at fagfolkene får mer tid til å konsentrere seg om pasienten og fagutvikling.

Nok tid til pasientene

Jeg er opptatt av at vår felles helsetjeneste skal være et trygt og godt sted å jobbe, både for å rekruttere flere sykepleiere og beholde dem vi har. Faglig fellesskap, muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag og å se at jobben man gjør betyr bedring for pasienten, er avgjørende. Jeg ønsker at sykepleiere skal ha nok tid til pasientene, men også tid til å engasjere og involvere seg i den faglige utviklingen av tjenestene.

Hele og faste stillinger skal være standarden og god oppgavedeling sentralt. Vi skal utvikle tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og utvikle deres kompetanse. Mange løsninger utformes lokalt – ofte av sykepleiere – og bygger opp under de nødvendige grepene knyttet til god grunnbemanning, bedre organisering, god ledelse og riktig oppgavedeling på tvers av personellgrupper.

En solid innsats i fellesskap

En strukturert tilnærming til riktig oppgavedeling mellom personellgruppene er viktig for å frigjøre tid til mer pasientkontakt. Oppgavedeling og teamsamarbeid på tvers kan også bidra til en lettere arbeidssituasjon samtidig som man bygger faglige fellesskap.

Ett konkret grep vi vurderer, er henvisningsrett til BUP for helsesykepleiere. Dette vil vi pilotere. Formålet er bedre rutiner for tidlig avklaring av hjelpebehov for å sikre at barn og unge med psykiske plager og lidelser får rask og riktig helsehjelp på riktig nivå.

Mer tid til pasienter og fagutvikling er også i tråd med vår tillitsreform, som blant annet har som mål å detaljstyre mindre og øke handlingsrommet for ansatte.

Ingen skal gå med klump i magen fordi de ikke har tid til pasientene.

Psykisk uhelse er et av vår tids største folkehelseproblemer. Det krever politikk som står seg over tid. Derfor er Opptrappingsplanen for psykisk helse et viktig grep. Den skal sørge for at vi gjør en solid innsats i fellesskap.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse