fbpx Rundt 200.000 mangler fremdeles fastlege Hopp til hovedinnhold

Rundt 200.000 mangler fremdeles fastlege

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets rekruttering av nye fastleger gikk i positiv retning i 2022. Likevel er det en lang vei å gå før alle får fastlege.

– Vi har nylig fått mer kunnskap om de som mangler fastlege. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at kommunene og fastlegene som oftest finner løsninger slik at pasientene får hjelp av vikarer og andre leger på kontorene. Likevel er det dette en situasjon som bekymrer oss. Målet må være at alle pasienter har fastlege, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Dagens Medisin skriver at 3,8 prosent av listeinnbyggerne, tilsvarende 210.187 personer, er uten fastlege per mai 2023. Andelen har økt de siste årene, men siden 2022 har nivået vært stabilt. Undersøkelsen viser også at det i 2022 var tre av fem kommuner som brukte vikarbyrå for å skaffe leger til kommunale legetjenester.

– Vi må se på flere tiltak som reduserer arbeidsbelastningen, samtidig som kapasiteten i tjenesten opprettholdes. Mange pasienter kan få god oppfølging av andre helsearbeidere på fastlegekontoret i tillegg til fastlegen, sier Guldvog.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse