fbpx Sykepleiere med mastergrad kan få 709.600 kroner i årslønn Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere med mastergrad kan få 709.600 kroner i årslønn

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Sykepleiere har brukt forhandlingsresultatet som brekkstang for dem som har en mastergrad, men som ikke har et krav om det i stillingen, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen.

Det var sykepleiere med mastergrad som kom best ut av det i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Det vil si: De som har krav om mastergrad i stillingen sin og er innplassert i en såkalt masterkode.

Er i samme gruppe som lærerne

Stillingsgruppen har dette navnet, eller koden, i KS-systemet: «Lektor og stillinger med krav om mastergrad».

De mest erfarne får naturlig nok aller mest:

 • 10 års ansiennitet: 643.700 kroner i årslønn
 • 16 års ansiennitet: 709.600 kroner i årslønn

KS er arbeidsgiverorganisasjonen for alle landets kommuner, unntatt Oslo kommune.

– Også lærere, fysioterapeuter og andre grupper i Unio omfattes av dette, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Nærmer seg nivået for sykehusene

I sykehusene er det avtalt at spesialsykepleiere med ti års ansiennitet skal ha minimum 650.000 kroner i årslønn innen 1. januar 2024.

– I KS-området er det bare de sykepleierne som er innplassert i masterkode, som nærmer seg dette nivået. Flertallet av spesialsykepleierne er sikret 581.100 etter ti år, sier Larsen.

– Vi forventer at kommunene følger opp dette.

– Her er det forhandlingsrom

– Blir sykepleierne med masterutdanning automatisk innplassert i masterkode?

– Hvis stillingen for sykepleieren er utlyst med krav om master, blir de det, sier Larsen.

– Men her er det uansett et forhandlingsrom. Vi ser at sykepleiere har brukt dette forhandlingsresultatet som brekkstang for dem som har en mastergrad, men ikke har et krav om det i stillingen: «Jeg sier ja hvis jeg får den masterkoden.»

NSF-lederen understreker:

– Når spesialsykepleiere forhandler lønn, anbefaler vi alle å kreve lønn på masternivå. Kommunene burde dessuten også være interessert i å ha den spesialkompetansen.

– «AKS-ene» oppnår lettest masterkode

– Hvilke type jobber har sykepleierne der det kreves at de har mastergrad?

– For eksempel er demenskoordinatorer typisk, sier Larsen.

Hun nevner ellers:

 • Kreftsykepleiere
 • Avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS)
 • De med master i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

– Og selvfølgelig helsesykepleiere og jordmødre.

– De som lettest oppnår masterkode, er «AKS-ene». Helsesykepleiere og jordmødre har egne stillingskoder som ikke er direkte knyttet til masterlønnsnivået, sier Larsen.

Erfarne spesialsykepleiere får 598.900

Ellers viser Lill Sverresdatter Larsen til at også spesialsykepleiere har kommet godt ut av årets lønnsoppgjør.

Erfarne i stillingsgruppen «adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning» får slik lønn:

 • 10 års ansiennitet: 581.100 i årslønn
 • 16 års ansiennitet: 598.900 i årslønn

Garanti for dem uten tilleggsutdanning

Sykepleiere med erfaring som ikke har tilleggsutdanning, er nå garantert slik lønn:

 • 10 års ansiennitet: 556.600 kroner i årslønn
 • 16 års ansiennitet: 569.100 kroner i årslønn

5,7 prosent for lederne

– Man kan uansett forhandle om lønnen sin ved tilsetting eller hvis det har skjedd endringer, sier NSF-lederen.

Hun trekker også frem at også lederne har kommet godt ut i år.

Fagledere og ledere med sentral lønnsdannelse (ifølge hovedtariffavtalens kapittel 4) gis et generelt tillegg på 5,7 prosent.

Virkningsdatoen er 1. mai 2023.

Jordmødre og ledere får lønn fastsatt lokalt

Ansatte som omfattes av hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5, det vil si jordmødre og de fleste lederne, får all lønn fastsatt lokalt. Forhandlingene for disse skal som regel være ferdige innen 1. oktober.

Neste år er det lokale forhandlinger også for dem som omfattes av kapittel 4, altså sykepleiere og spesialsykepleiere.

Dette ble avtalt mellom KS og Unio i årets mellomoppgjør:

«Ved hovedtariffoppgjøret 2024 avsettes det midler til lokale lønnsforhandlinger. Andelen av disponibel økonomi som avsettes og virkningsdato, avtales under forhandlingene i 2024.»

Les mer om resultatet av lønnsoppgjøret her.

Fakta
Hvor mange jobber i KS-området
 • 450.000 ansatte er tilknyttet KS-området, hvorav 195.000 innen helse- og sosialsektoren.
 • Norsk Sykepleierforbund organiserer over 35.000 medlemmer i KS-området.
 • KS-området omfatter alle landets kommuner utenom Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

Kilde: Norsk Sykepleierforbund

7 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ole Gravdal

Sykepleier
1 year siden

Kan dere jobbe for oss vanlige slitere, det er alltid bare de med høyere utdanning som blir nevnt og kjempet for. Er ikke vi verdt noen ting? En grunnlønn på 600 000 med 10 års ansiennitet burde vært satt som krav, prosentvise tillegg blir mye mindre i kroner og øre når grunnlønnen er lav.

Irene

Sykepleier
1 year siden

Jeg er helt enig. Det virker som om Sykepleier forbundet har satt et krav om 5 årig utdanning, om du ønsker en inntekt å leve av. Gapet mellom sykepleier med og uten videreutdanning blir stadig større. Til høsten er vår lønn nærmere en helsefagarbeiders enn en sykepleier med videreutdanning. Nok en gang er vi taperne.

Asbjørn Lauvdal Ruud

Spesialsykepleier I i turnus
1 year siden

Bærum kommune vil ikke gi lønnstillegg for noen av mine to mastergrader, en i helseinformatikk og en i psykisk helse.

Gunn-Lise Olsen

Spesialsykepleier i psykisk helse
1 year siden

Sarpsborg kommune vil ikke gi meg lønn som spesialsykepleier i psykisk helse.De mener at jeg har søkt på jobb som til sier at søknaden gikk ut på at de søkte etter sykepleier men den stillingen fikk jeg ikke. Nå er jeg i en sykepleier stilling , natt, på en adferd/dement avdeling men fremdeles så får jeg ikke lønn etter kompetansen min.

Gro Inglingstad

Sykepleier
1 year siden

Jeg har en master og får ikke betalt for det. Selvom jeg bruker min kompetanse i jobben, så var det ikke del av stillingsutlysning. Jeg har 25 års ansiennitet, og får ikke betalt for det heller. Mye NSF bør ta tak i for at alle skal få betalt for det de faktisk bidrar med på en arbeidsplass.

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Camilla Jortveit

Sykepleier
11 months 3 weeks siden

Jeg har videreutdanning, 60 studiepoeng innen Psykososialt arbeid med barn og unge. Jobber på ABUP døgn. Har 22 års erfaring, og bruker mye fra videreutdanningen. Får ikke noe tillegg for videreutdanningen, da det ikke stod som et krav i stillingsannonsen. Jeg er den eldste i avdelingen, og veileder mye de unge. Syntes det burde bli mer verdt å ta en videreutdanning. Noe NSF burde ta tak i.

Marthe

Sykepleier
4 months siden

Å kalle under 700 000 i lønn med full ansiennitet å komme godt ut av det er latterlig ...

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse