fbpx Pasient døde etter sykehjemsopphold: – Det er kommunene og vikarbyråenes ansvar å sørge for tilstrekkelig kompetanse Hopp til hovedinnhold
Pasient døde etter sykehjemsopphold:

– Det er kommunenes og vikarbyråenes ansvar å sørge for tilstrekkelig kompetanse

lederen i nsf i troms og finnmark

En kolspasient døde på Prestøyhjemmet i Sør-Varanger i 2022, etter å ha blitt koplet fra oksygentilførselen. Tilsynsrapporten skylder på manglende språk- og fagkompetanse hos innleide sykepleiere. 

Ifølge NRK, som skrev om saken først, stiller Statsforvalteren i Troms og Finnmark spørsmål ved kompetansen til innleide sykepleiere som jobbet på Prestøyhjemmet i Sør-Varanger kommune i 2022.

En pasient med kols døde etter at en sykepleier koplet fra oksygentilførselen mot legens råd, skriver NRK.

– Manglende språk- og fagkompetanse

I tilsynsrapporten står det: 

«Legene som fulgte saken, er enige om at det er manglende språk- og fagkompetanse hos utenlandske sykepleiere ved sykehjemmet.»

Kommunen brøt loven, pasienten fikk ikke forsvarlig helsehjelp når kompetansen hos de ansatte ved sykehjemmet ikke var sikret, konkluderer Statsforvalteren.

– Kommunene og vikarbyråenes ansvar

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Troms og Finnmark, Åshild Østlyngen, mener det blir feil å skylde på de enkelte sykepleierne. 

– Mange har et kort norskkurs og det er kommunene og vikarbyråenes ansvar å sørge for tilstrekkelig kompetanse.

– Dårlig norskkunnskap går utover alle og skaper utrygghet, både for vikarene, de andre ansatte og pasientene, mener hun.

Hun mener dette er et resultat av den sykepleiemangelen vi har.

– Løsningen er tiltak som sikrer flere fast ansatte, for eksempel økt grunnbemanning og økt lønn. Så må det opprettes systemer som sikrer at eventuelle vikarer fra utlandet har tilstrekkelig språkkompetanse, mener Østlyngen.

Fakta
Dette skal ha skjedd
  • Pasienten med kols ble lagt inn på Prestøyhjemmet i Sør-Varanger kommune sommeren 2022.
  • Etter fem døgn på sykehjemmet hadde pasienten en oksygenmetning på 45 prosent, blå fingre og munn. Pasienten ble innlagt på sykehus.
  • Lege skulle vært tilkalt på sykehjemmet, ifølge tilsynsrapporten. Det skjedde ikke.
  • En mulig årsak var kommunikasjonssvikt eller manglende forståelse av alvoret i situasjonen.
  • Sykepleieren lurte på om pasienten hadde fått for mye oksygen og fjernet oksygentilførselen.

Kilde: NRK

Til NRK sier kontorsjefen i Sør-Varanger kommune Dan Robert Svenske:

– Det er vanskelig å få tak i kvalifisert personell og en er avhengig av å kjøpe kompetanse og bemanning fra vikarbyrå.

Kommunens økonomi er en utfordring og fagutviklingen er ikke så god som de har ønsket.

– Vi er bedre rustet enn hva vi var i fjor, men situasjonen er utfordrende og vil være det utover sommeren og høsten, sier han til NRK.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse