fbpx Sykepleiere på jobb seks steder i Norge Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere på jobb seks steder i Norge

Bildet viser sykepleiere ved ­en gastroav­deling.

Torsdag 4. mai 2023. Denne dagen går tusenvis av sykepleiere over hele landet på jobb. De gjør en stor forskjell i mange menneskers liv. 

De fleste hverdager ­fyker for de aller ­fleste av oss ­forbi i vante ­rutiner.

­Denne ­dagen i mai ­herjer krigen ­fortsatt i ­Ukraina. ­Arbeiderpartiet har landsmøte. Russen er på vei til lands­treff i ­Stavanger, og ­Stor­britannia for­bereder kongekroning.

Også denne dagen, som alle ­andre dager, betyr sykepleiernes innsats en stor forskjell i mange ­menneskers liv.

Sykepleien har valgt denne til­feldige dagen der ­våre ­journalister og fotografer har fått være flue på veggen på seks ­arbeidsplasser – i hjemmesyke­pleien i ­Karasjok, på et sykehjem i Brumunddal, i Ute­seksjonen i Oslo og på sykehus i Trondheim, Bergen og på Ringerike.

Dette gir selvsagt ikke et full­stendig bilde av alt sykepleie er og hva sykepleiere gjør. Men ­øye­blikkene og møtene ­mellom ­pasientene, deres ­pårørende og sykepleierne, fanget opp av ­kamera og observerende ­skrivende journalister, viser med all ­mulig ­tydelighet bredden i sykepleier­faget. Hverdagen på en avdeling på syke­hus er noe helt annet enn ­hver­dagen på et sykehjem eller ­hjemme hos pasienten som er av­hengig av ­bistand fra hjemmesykepleien.

Høy faglig kompetanse

Fundamentet er uansett det ­samme, men rammebetingelsene, pasientene og sykepleieroppgavene er svært ulike. Det handler om høy faglig kompetanse, om menneskelig varme og innsikt, etikk, respekt og om små og store avgjørelser som må tas der og da. Mens noen ­jobber i team og kan lene seg på all ­tenkelig ekspertise tett på, jobber andre sykepleiere mer ­eller mindre alene.

For mange sykepleiere ­handler hverdagen om å redde liv og får pasienten raskest mulig ­tilbake til hverdagen som frisk. Andre sykepleiere bruker dagen på å gi kronisk syke og eldre en best ­mulig til­værelse med minst ­mulig ­plager. Noen ganger er sykepleier­nes viktigste oppgave å sikre ­pasientene en verdig død.

Stort ansvar

Det hviler et stort ansvar på ­sykepleiernes skuldre, enten de ­møter pasienten hjemme, på sykehjem eller på sykehus. Sett utenfra kan kanskje sykepleieryrket i høyteknologiske avdelinger på ­sykehus virke mer faglig utfordrende enn for eksempel hjemme­sykepleien i en liten kommune eller et sykehjem. Jeg er ikke så sikker på om det er det. Kanskje snarere tvert imot. Stadig flere pasienter med mer komplekse helse­tilstander ivare­tas i de kommunale­ helse- og ­omsorgs­tjenestene. De bor ­hjemme og etter hvert på sykehjem. Det ­krever solid sykepleierkompetanse.

Et meningsfullt yrke

Det er lenge siden jeg jobbet som kreftsykepleier. Men jeg har gjort det. Både på sykehus og i Kreft­foreningen, hvor jeg reiste hjem til pasienter med alvorlig kreft­sykdom som ønsket å være ­hjemme. Jeg kan fortsatt kjenne på følelsen av det store ansvaret og frykten for å ­gjøre feil. Men først og fremst ser jeg tilbake på den tiden med stor ­takknemlighet. Fordi jeg vet at min innsats gjorde en stor ­forskjell i mange menneskers liv når de ­trengte det som mest.

Få yrker gir mer mening og ­betyr mer for andre enn sykepleier­yrket. Derfor blir jeg stolt og glad av ­bildene og tekstene vi i Syke­pleien presenterer fra 4. mai 2023. For en imponerende innsats de syke­pleierne vi fikk følge gjør. Men de er ikke unike. De er rett og slett ­gode eksempler på en ­yrkesgruppe som med profesjonalitet og varme strekker seg til det ytterste til ­beste for pasienter og pårørende hver eneste dag. Hver og en av ­dere ­fortjener en stor takk!

I lenkene under kan du lese de seks reportasjene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse