fbpx Sykehusoppgjøret i havn: 650.000 gjelder fra 1. oktober Hopp til hovedinnhold

Sykehusoppgjøret i havn: 650.000 gjelder fra 1. oktober

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Alle NSFs medlemmer ved sykehusene får minst fem prosent økning i grunnlønn. Mange vil få mer som følge av minstelønnsøkning.

I dag ble Spekter Helse og Norsk Sykepleierforbund (NSF) enige i lønnsoppgjøret i helseforetakene og sykehus med driftsavtaler:

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

For eksempel dette:

  • Erfarne spesialsykepleierne og jordmødre får 650.000 kroner årslønn innen 1. oktober 2023.

Dette er en forbedring i forhold til fjorårets oppgjør: Da ble datoen for å innfri denne årslønnen satt til 1. januar 2024.

Alle får minst fem prosent økning i grunnlønn

– Oppgjøret er akseptabelt, men elementer i protokollen vi har signert, gjør at effekten er vanskelig å beregne på tideler og hundredeler. Fasiten på rammen vil vi først se neste år. I god tid før hovedoppgjøret starter, sier NSF-lederen til Sykepleien.

– Men rammen er på linje med tariffoppgjørene ellers i arbeidslivet, legger hun til.

Alle NSFs medlemmer ved sykehusene får minst 5 prosent økning i grunnlønn. Mange vil få mer som følge av minstelønnsøkning.

Nytt lønnstrinn og mer for helgearbeid

Det er nå innført et nytt lønnstrinn som gir en lønnsøkning etter seks års ansiennitet.

Partene er også enige om en økning i de sentrale helgetilleggene.

– Økningen er fra 23 til 26 prosent, og satsen nå minimum 70 kroner. Dette vil få effekt der man ikke allerede har avtalt høyere tillegg lokalt.

– Lønnstiltak for dem med lang ansiennitet på sengepost

Larsen trekker også frem to temaer som partene skal se nærmere på:

– Det ene er en sterk føring fra partene om å se særskilt på lønnstiltak for dem med lang ansiennitet på sengepost. For å kunne beholde dem.

– Det andre er knyttet til satsene for kvelds- og nattarbeid for dagarbeidere, for eksempel på poliklinikk, sier hun.

– Vi valgte å akseptere

På NSFs nettside sier Lill Sverresdatter Larsen dette:

– Dette oppgjøret møter langt på vei de forventningene vi hadde på forhånd.

Og videre:

– Selv om vi ikke fikk gjennomslag for alle våre krav, gjorde helheten at vi valgte å akseptere.

– Det er nødvendig med ytterligere løft

Larsen sier også dette:

– Vi er tilfredse med at Spekter på linje med KS har slått fast at frontfaget ikke er et tak, men en norm. Både for kommuner og sykehus er det spesielt krevende å rekruttere og beholde sykepleiere. Da blir det viktig å sørge for en lønn som motiverer til å bli i yrket.

– Ett lønnsoppgjør alene løser ikke dette, vi vet i dag at 17.000 sykepleiere jobber utenfor helsesektoren. Det er nødvendig med ytterligere løft, men dette var så langt vi kom i dette mellomoppgjøret, sier Larsen på nettsiden.

17 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ann kristin

Sjukepleier
1 år siden

Dette her er flott ! Men så stort sprang fra kommuneoppgjøret og sykehus kjem til å gjere at kommunen mister enda flere sjukepleiere. Latterlig at gullerota bare går att og fram.

Håkon Jensen-Tveit

Sykepleier.
1 år siden

Min erfaring med disse er at man knapt har fått den høyere lønnen før alt annet stiger. Renter, matvarepris, elektrisitet, forsikringer etc etc.

Lønnsoppgjør er særdeles tids-og ressurskrevende å gjennomføre. På tide å endre noe?

Mette Andresen

Sykepleier
12 måneder siden

Det er ikke første gang jeg ser splforbundet setter seg ned, reiser seg opp og sier takk til oppgjøret samme ettermiddagen. Jeg finnes ikke imponert. Helt uakseptabelt med 5 %, her er vi under frontfaget som vi ikke burde vært med i i første omgang, og det blir nevnt en masse tullete fyllmateriale med småtillegg hit og dit. Spes.spl. fikk sitt løfte i fjor, og burde fått sitt fra 1.mai.
Denne gangen med prisstigning, strøm og rentestigning gjaldt det alle, for alle har fått nedsatt reallønna.
Jeg har meldt meg ut før, og vurderer det sterkt igjen. Da får jeg iallefall noe mer i mnd. Hadde jeg ikke nærmet meg pensjon ville jeg vurdert hele yrket.

Pia

Sykepleier
1 år siden

Forstår jeg det riktig at sykepleiere (og andre yrkesgrupper) går opp fra 1.mai, mens spesialsykepleiere må vente 5 måneder etter de andre? Differansen mellom spl og spesial spl blir jo spist opp og bidrar jo ikke til at videreutdanning lønner seg?!

Vanessa

Sykepleier
12 måneder siden

Det handler ikke om hvordan type sykepleier du er, men hvor du jobber. Oppgjøret for kommunen var med virkning fra 1. mai, og dette innlegget gjelder for de som jobber på sykehus

Marte

Jordmor
12 måneder siden

Jordmødre går først opp 01.07 til 633 000(for de med 10 år). Så er det ny lønnsøkning til 650 000 kr 1/1…

Vegard

12 måneder siden

Pia, det er ikke helt riktig etter min mening.
Dette lønnsoppgjøret øker differansen mellom sykepleier og videreutdannet sykepleier til 85000kr for de med 10 års ansiennitet. Tidspunkt for lønnsøkningen er todelt for spesialsykepleieren som øker noe fra juli og videre til 650000 fra oktober. Totalt utgjør lønnshoppet ca 8% noe som er veldig bra. Lovnaden fra 2022 var at 650000 skulle nås før 2024. Ergo - vi fikk det 3 mnd «før tiden».

Andreas

Sykepleier
12 måneder siden

Fra 602000 til 633'000 1.juli. Videre økning til 650'000 1. Oktober.

David

Specialsykepleier
12 måneder siden

Den vanlige økningen før spesialsykepleier blir fra første juli. De siste 2 år har økning vart 1 måned seinere i år blir det 2. Siden blir det en til økning i Oktober før de med 10 års ansiennitet.

Berit Reberg

Sykepleier
12 måneder siden

Ingen fare for at forskjellen blir oppspist for den er på den nette sum av 85 000. I løpet av 10 år har du da tjent 850.000,- mer enn en sykepleier uten etterutdanning.

Mette Hesby

Psykiatrisk sykepleier
12 måneder siden

Denne runden med lønnsforhandlinger bidrar neppe til utgifter knyttet til dyrtid.
I disse dager hvor det konstant flagges at sykepleiermangelen er enorm,har jeg et spørsmål angående dette.
Under pandemien kunne pensjonerte sykepleiere som ønsket det, jobbe uten avkortning i pensjonen.
Det bidro til å tette mange hull i turnusen flere steder.
Pensjonen er ikke noe vi får,men har jobbet for gjennom mange år.
Jobber NSF for å gjøre noe med dette?
Pensjonistlønn er under halv timelønn..

Marta

Sykepleier
12 måneder siden

NSF hat prioritert spesialsykepleiere fremfor alle andre med lang erfaring og uten spesialisering og ny utdannede. I tillegg, er lønnsøkning for lav i forhold til alt annet som har gått opp mye i prisen: mat, bensin, strøm, forsikring, bolig rente osv.

Anne Kathrine

Spesialsykepleier
12 måneder siden

Som spesialsykepleier med over 20 års fartstid, med grunnlønn under 650 000 så utgjør årets oppgjør at jeg får noe som ble fremforhandlet i fjor 3 mnd før. Jeg har vanskeligheter med å se dette som et gulloppgjør.

Nina

Spes.spl
12 måneder siden

Dette var bare trist! Som 27 år som spes. spl OUS , så ble oppgjøret 5%. Frontfagene 5.2 og noen grupper 5,4. HVA SKJEDDE?? Nok er nok!

Linda

Spesialsykepleier
12 måneder siden

Jeg skjønner ikke helt hvordan man kan si at man skal satse på å beholde kompetanse og spesialsykepleiere og så er man fornøyd med at vi får det fra 1.oktober når vi allerede var lovet dette om 3 måneder?

Mette Bue

Kreftsykepleier
12 måneder siden

Vestre viken gir minste lønn, kun regulativ lønn.
Mange sykepleiere har sluttet på post ved Ringerike Sykehus. De fleste sykepleierne har fått jobb i kommunen og de får 50-100000 mer i lønn. Nå er det krise, sengeplasser er redusert pga mangel på sykepleiere.

Kenneth Fjørstad

Psykiatrisk sykepleier
12 måneder siden

Ser at det skal jobbes med lønnstiltak som kan beholde erfarne folk i sengepost. Håper da at dette også gjelder psykiatrisk sengepost. Venter i spenning. Skal dette forhandles lokalt, eller kommer det føringer fra sentralt. Når skal dette skje?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse