fbpx Sykehusoppgjøret i havn: 650.000 gjelder fra 1. oktober Hopp til hovedinnhold

Sykehusoppgjøret i havn: 650.000 gjelder fra 1. oktober

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Alle NSFs medlemmer ved sykehusene får minst fem prosent økning i grunnlønn. Mange vil få mer som følge av minstelønnsøkning.

I dag ble Spekter Helse og Norsk Sykepleierforbund (NSF) enige i lønnsoppgjøret i helseforetakene og sykehus med driftsavtaler:

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

For eksempel dette:

  • Erfarne spesialsykepleierne og jordmødre får 650.000 kroner årslønn innen 1. oktober 2023.

Dette er en forbedring i forhold til fjorårets oppgjør: Da ble datoen for å innfri denne årslønnen satt til 1. januar 2024.

Alle får minst fem prosent økning i grunnlønn

– Oppgjøret er akseptabelt, men elementer i protokollen vi har signert, gjør at effekten er vanskelig å beregne på tideler og hundredeler. Fasiten på rammen vil vi først se neste år. I god tid før hovedoppgjøret starter, sier NSF-lederen til Sykepleien.

– Men rammen er på linje med tariffoppgjørene ellers i arbeidslivet, legger hun til.

Alle NSFs medlemmer ved sykehusene får minst 5 prosent økning i grunnlønn. Mange vil få mer som følge av minstelønnsøkning.

Nytt lønnstrinn og mer for helgearbeid

Det er nå innført et nytt lønnstrinn som gir en lønnsøkning etter seks års ansiennitet.

Partene er også enige om en økning i de sentrale helgetilleggene.

– Økningen er fra 23 til 26 prosent, og satsen nå minimum 70 kroner. Dette vil få effekt der man ikke allerede har avtalt høyere tillegg lokalt.

– Lønnstiltak for dem med lang ansiennitet på sengepost

Larsen trekker også frem to temaer som partene skal se nærmere på:

– Det ene er en sterk føring fra partene om å se særskilt på lønnstiltak for dem med lang ansiennitet på sengepost. For å kunne beholde dem.

– Det andre er knyttet til satsene for kvelds- og nattarbeid for dagarbeidere, for eksempel på poliklinikk, sier hun.

– Vi valgte å akseptere

På NSFs nettside sier Lill Sverresdatter Larsen dette:

– Dette oppgjøret møter langt på vei de forventningene vi hadde på forhånd.

Og videre:

– Selv om vi ikke fikk gjennomslag for alle våre krav, gjorde helheten at vi valgte å akseptere.

– Det er nødvendig med ytterligere løft

Larsen sier også dette:

– Vi er tilfredse med at Spekter på linje med KS har slått fast at frontfaget ikke er et tak, men en norm. Både for kommuner og sykehus er det spesielt krevende å rekruttere og beholde sykepleiere. Da blir det viktig å sørge for en lønn som motiverer til å bli i yrket.

– Ett lønnsoppgjør alene løser ikke dette, vi vet i dag at 17.000 sykepleiere jobber utenfor helsesektoren. Det er nødvendig med ytterligere løft, men dette var så langt vi kom i dette mellomoppgjøret, sier Larsen på nettsiden.

3 Kommentarer

Ann kristin

Sjukepleier
1 uke 5 dager siden

Dette her er flott ! Men så stort sprang fra kommuneoppgjøret og sykehus kjem til å gjere at kommunen mister enda flere sjukepleiere. Latterlig at gullerota bare går att og fram.

Håkon Jensen-Tveit

Sykepleier.
1 uke 5 dager siden

Min erfaring med disse er at man knapt har fått den høyere lønnen før alt annet stiger. Renter, matvarepris, elektrisitet, forsikringer etc etc.

Lønnsoppgjør er særdeles tids-og ressurskrevende å gjennomføre. På tide å endre noe?

Pia

Sykepleier
1 uke 4 dager siden

Forstår jeg det riktig at sykepleiere (og andre yrkesgrupper) går opp fra 1.mai, mens spesialsykepleiere må vente 5 måneder etter de andre? Differansen mellom spl og spesial spl blir jo spist opp og bidrar jo ikke til at videreutdanning lønner seg?!

Annonse
Annonse