fbpx Hva trengs for en god praksisperiode? Hopp til hovedinnhold

Hva trengs for en god praksisperiode?

Studenter øver med en simuleringsdukke.

Vi skal lære å sette sammen teorien med praktiske ferdigheter. I praksisperioden skal vi formes som sykepleiere.

Som studentleder i Norsk Sykepleierforbund får jeg innblikk i hverdagen til sykepleierstudenter over hele landet. De forteller om studiehverdagen på godt og vondt, hvor praksis som oftest er hovedtemaet.

Halvparten av våre tre år på studiet er vi ute i praksis. Det er her vi skal lære å sette sammen teorien med praktiske ferdigheter, og ikke minst formes som sykepleiere. En god praksisperiode er essensiell for oppnåelse av læringsutbytte og ønsket om å fortsette i yrket.

En god praksisveileder kan være vendepunktet for noens motivasjon til å bli sykepleier, i både positiv og negativ forstand. Da må det legges til rette for at veilederen skal kunne gi sykepleieren muligheten til å være veileder.

Se på studenten som en ressurs!

Så:

Kjære sykepleierveileder, det er fullt forståelig at det i travle hverdager kan være utfordrende å ha en student som skal følge din turnus og læres opp i alt du driver med under vakta. I en slik situasjon er det viktig å se på studenten som en ressurs. Ikke en til å ta over arbeidsoppgaver, men en til å drøfte problemstillinger med, og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap. Spill på lag med hverandre, og bruk de pedagogiske verktøyene som kommer med veiledningskompetanse!

Kjære sykepleierleder, det er din oppgave å tilrettelegge for at sykepleierne får muligheten til å drive med veiledning. Flere kommuner tilrettelegger for at sykepleiere kan ta veiledningskompetanse. Med noen ekstra verktøy vil det kunne være lettere å se studenten og dermed vite hva studenten skal gjøre for å oppnå sine læringsmål for perioden. For studentene skal forstå, ikke bare utføre oppgaver.

Kvalitet er viktigst

Sykepleiermangelen i dag er stor. Da er det viktigere enn noensinne å sikre at de sykepleierne som kommer ut av utdanningen, er rustet til den hverdagen som møter dem. Når praksis er 50 prosent av utdanningen vår, og vi vet at det allerede er kapasitetsproblemer, er det viktigste budskapet at kvalitet alltid må gå over kvantitet.

Igjen, kjære sykepleierveileder, leder og utdanningsinstitusjon, sammen må vi være en forent stemme opp mot myndighetene. Vi må fremme det samme budskapet: Det må satses på utdanning.

For uten en god grunnmur raser huset sammen.

0 Kommentarer

Læring og veiledning styrkes gjennom «peer learning» i praksisstudier Forrige artikkel – De får holde ut med meg, det er min vakt Neste artikkel